Leerlingenraad

 
Ieder schooljaar wordt er op basisschool De Leerlingst een leerlingenraad gekozen. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Voorafgaand aan de verkiezingen hebben de leerlingen  met groepsgenoten gepraat en campagne gevoerd. Begin oktober wordt er weer een nieuwe leerlingenraad gekozen.
De leerlingenraad denkt en helpt mee bij het organiseren van activiteiten en doet voorstellen w.b. de inrichting van school en de speelplaats.
Ook denkt de leerlingenraad mee over onderwijsinhoudelijke zaken, bijvoorbeeld het huiswerkbeleid. Ze praten hierover in de klas en vragen aan klasgenoten wat zij willen. Op deze manier betrekken we leerlingen actief bij ons onderwijs en geven we samen het onderwijs op de Leerlingst vorm.
Een mooi voorbeeld van Verbinden, Inspireren en Ondernemen.
In de leerlingenraad van dit schooljaar hebben zitting:
- Karsten Wolter uit groep 6-7;
- Sam Hollander uit groep 8;
- Jiri Stijnen uit groep 6;
- Lars Teluij uit groep 6;
- Kyan Caris uit groep 6-7;
- Kyano von Dobschutz uit groep 7;
- Luuk Mennen uit groep 7;
- Raf Sebregts uit groep 8.