Groep 5

Pagina van de groepen 5
 
Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2019-2020 twee homogene groepen 5.
De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:

 
 
Groep 5a.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Sandra Krol en juf Ankie Opbroek.
 
Juffrouw Sandra (Email: s.krol@spolt.nl):
"Na de zomervakantie begin ik met groep 5a aan het nieuwe schooljaar. Ik kom uit Friesland en woon sinds november in het mooie Limburg. In Friesland heb ik ook jaren groep 5 of 5/6 gehad. Gelukkig versta ik het Limburgs goed. Van de kinderen zal ik vast het een en ander leren wat betreft Limburgs spreken. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school toe komen en zich daar veilig voelen. Op die manier kan ieder kind zich op zijn of haar eigen manier gaan ontwikkelen. Ook vind ik het belangrijk om elk kind individueel te bekijken en samen met het kind te ontdekken waar het kind goed in is. Daarom is structuur, rust en een positief klimaat erg belangrijk in de klas. Ik vind het leerzaam en interessant om op de hoogte te blijven van nieuwe onderzoeken met betrekking tot onderwijs en om dit toe te passen in de klas. Het is voor mij belangrijk dat de kinderen weten dat ze met problemen, maar ook met leuke dingen altijd bij mij terecht kunnen.
Ik heb erg veel zin in het nieuwe schooljaar. We maken er met zijn allen een goed jaar van!"
Juf
Sandra
Juffrouw Ankie (Email: a.opbroek@spolt.nl):
"Kinderen in hun kracht zien en zetten vind ik belangrijk. Wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, komen ze optimaal tot ontwikkeling. Dit wil ik bereiken door de kinderen te begeleiden in hun leerproces (zowel pedagogisch als didactisch). Eigenaarschap is daarbij van groot belang, samen nadenken over realistische doelen. Het kind hierin centraal zetten vormt de basis. Daarnaast vind ik een positieve benadering voorwaardelijk, dit doe ik door de kwaliteiten van kinderen te benadrukken en te stimuleren. Een persoonlijke begroeting bij binnenkomst draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel en het creëren van een vertrouwensband."


 
Juf
Ankie
Groep 5b.
Aan deze groep wordt les gegeven door Meester Theo Claessens en juf Jolanda Bongaerts-van Roij.
 
Meester Theo (Email: t.claessens@spolt.nl):
"Ik ben tevreden wanneer er elke dag een positief en veilig werkklimaat heerst in de klas met een veilige en uitdagende sfeer, waardoor alle kinderen tot optimale leerprestaties kunnen komen.
Mijn taak als leerkracht de komende jaren is vooral om het onderwijs af te blijven stemmen op de voortdurende veranderingen in de maatschappij en de manier waarop leerlingen leren.
Ik wil de leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de ouders."

 
Meester
Theo
Juffrouw Jolanda (Email: j.vanroij@spolt.nl)
"Het is naar mijn mening belangrijk aandacht te hebben voor ieder uniek kind bij ons op school. Ieder kind moet op zijn niveau kunnen groeien in zijn competenties en vaardigheden. Dat is op sociaal- emotioneel gebied en vakinhoudelijk. Daarbij is het mijn kracht, goed te zien wat er leeft en te luisteren naar hetgeen ze te vertellen hebben, om ze zo te helpen groeien in hun eigen leerproces. Leerlingen voorbereiden op de 21ste-eeuwse vaardigheden heb ik hoog in het vaandel. Ik ervaar oudercontact als erg belangrijk, samen staan we sterk en bereiden we ze voor op de toekomst.
Deze afwisseling en constant alert blijven (samen met ouders en kinderen) ten aanzien van de vraag 'wat hebben de kinderen nodig?' vind ik de parel van mijn werk."

Juf
Jolanda

INFO VAN DE GROEPEN 5 IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.

Leuke website voor het leren van de tafeltjes:


Leuke en vooral leerzame website http://www.tafelsoefenen.nl
Leerzaam voor de kinderen van groep 4 en 5.