Groep 8

Pagina van de groep 8

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2019-2020 twee homogene groepen 8.
De groepen zit in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:
 
Groep 8a.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Daniëlle van Lierop en juf Ankie Opbroek.
 
Juffrouw Daniëlle (Email: d.vanlierop@spolt.nl):
"Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Kinderen die zich fijn voelen, kunnen zich beter ontwikkelen. In de klas zal er veel in samenspraak met de kinderen gebeuren, want onderwijs maak je samen. Dit bevordert bovendien het eigenaarschap van leerlingen.
Verder vind ik het belangrijk om realistische doelen op te stellen met de leerlingen, zodat ze succeservaringen op kunnen doen. Ieder kind is uniek en ik probeer ieders talent zo goed mogelijk te benutten. Dit probeer ik zowel bij rekenen, taal, begrijpend lezen, als bij de zaakvakken. Het kind staat centraal.
Daarnaast vind ik oudercontact erg belangrijk. Ouders en school zijn partners in de ontwikkeling van het kind en daarbij is een goede samenwerking van belang."
Juf
Daniëlle
Juffrouw Ankie (Email: a.opbroek@spolt.nl):
"Kinderen in hun kracht zien en zetten vind ik belangrijk. Wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, komen ze optimaal tot ontwikkeling. Dit wil ik bereiken door de kinderen te begeleiden in hun leerproces (zowel pedagogisch als didactisch). Eigenaarschap is daarbij van groot belang, samen nadenken over realistische doelen. Het kind hierin centraal zetten vormt de basis. Daarnaast vind ik een positieve benadering voorwaardelijk, dit doe ik door de kwaliteiten van kinderen te benadrukken en te stimuleren. Een persoonlijke begroeting bij binnenkomst draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel en het creëren van een vertrouwensband."
 
Juf
Ankie
Groep 8b.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Juri Corvers.
 
Meester Juri (Email: j.corvers@spolt.nl):
"Op school en in de klas horen kinderen zichzelf te kunnen zijn. Elkaar accepteren en elkaar respecteren, zodat ieder individu zich veilig en vrolijk voelt. Samen kunnen we er voor zorgen dat het kind alles uit zichzelf haalt. Als leerkracht vind ik het belangrijk kinderen de mogelijkheden te geven om zich te kunnen ontplooien. Het kind staat altijd centraal." 
Meester
Juri

INFO VAN DE GROEP 8 IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020:


Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.