Groep 8

Pagina van de groep 8

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2019-2020 twee homogene groepen 8.
De groepen zit in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:
 
Groep 8a.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Daniëlle van Lierop en juf Jolanda Bongaerts-van Roij.
 
Juffrouw Daniëlle (Email: d.vanlierop@deleerlingst.nl):
"Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Kinderen die zich fijn voelen, kunnen zich beter ontwikkelen. In de klas zal er veel in samenspraak met de kinderen gebeuren, want onderwijs maak je samen. Dit bevordert bovendien het eigenaarschap van leerlingen.
Verder vind ik het belangrijk om realistische doelen op te stellen met de leerlingen, zodat ze succeservaringen op kunnen doen. Ieder kind is uniek en ik probeer ieders talent zo goed mogelijk te benutten. Dit probeer ik zowel bij rekenen, taal, begrijpend lezen, als bij de zaakvakken. Het kind staat centraal.
Daarnaast vind ik oudercontact erg belangrijk. Ouders en school zijn partners in de ontwikkeling van het kind en daarbij is een goede samenwerking van belang."
Juf
Daniëlle
Juffrouw Jolanda (Email: j.vanroij@deleerlingst.nl)
"Het is naar mijn mening belangrijk aandacht te hebben voor ieder uniek kind bij ons op school. Ieder kind moet op zijn niveau kunnen groeien in zijn competenties en vaardigheden. Dat is op sociaal- emotioneel gebied en vakinhoudelijk. Daarbij is het mijn kracht, goed te zien wat er leeft en te luisteren naar hetgeen ze te vertellen hebben, om ze zo te helpen groeien in hun eigen leerproces. Leerlingen voorbereiden op de 21ste-eeuwse vaardigheden heb ik hoog in het vaandel. Ik ervaar oudercontact als erg belangrijk, samen staan we sterk en bereiden we ze voor op de toekomst.
Deze afwisseling en constant alert blijven (samen met ouders en kinderen) ten aanzien van de vraag 'wat hebben de kinderen nodig?' vind ik de parel van mijn werk."
Juf
Jolanda
Groep 8b.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Juri Corvers.
 
Meester Juri (Email: j.corvers@deleerlingst.nl):
"Op school en in de klas horen kinderen zichzelf te kunnen zijn. Elkaar accepteren en elkaar respecteren, zodat ieder individu zich veilig en vrolijk voelt. Samen kunnen we er voor zorgen dat het kind alles uit zichzelf haalt. Als leerkracht vind ik het belangrijk kinderen de mogelijkheden te geven om zich te kunnen ontplooien. Het kind staat altijd centraal." 
Meester
Juri

INFO VAN DE GROEP 8 IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020:


Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.