Groep 7

Pagina van de groepen 7

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2019-2020 een heterogene groep 6/7 en een homogene groep 7.
De groepen zitten in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en heeft vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
 
 
Groep 6/7.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Mike van Malssen.
 
Meester Mike (Email: m.vanmalssen@spolt.nl): 
"In het onderwijs dat ik aanbied vind ik het belangrijk dat de leerlingen samen kunnen werken, maar ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.  Ik wil leerlingen laten leren op een manier die hen motiveert. Dit door aan te sluiten bij de talenten en belevingswereld van de leerlingen. Door deze motivatie over te brengen, hoop ik dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken om naar school te komen en te willen leren. Dit alles dient te gebeuren in een veilige en sfeervolle leeromgeving. Hierbij vind ik het belangrijk dat er gekeken wordt naar de groep in zijn geheel, maar ook naar ieder kind als individu met zijn of haar kwaliteiten."
 

Meester
Mike
Groep 7.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Kitty Roeffen en juf Nathalie Schreurs.
 
Juf Kitty (Email: k.roeffen@spolt.nl):
"Mijn naam is Kitty Roeffen, ik ben 31 jaar en woon in Venlo. Naast groepsleerkracht ben ik ook vakleerkracht muziek en drama. Cultuuronderwijs staat bij mij dan ook hoog in het vaandel. Ik wil kinderen leren positief in het leven te staan, ze zelfvertrouwen geven en ze leren samenwerken. Ik wil ervoor zorgen dat ze met plezier naar school komen, want ik ben ervan overtuigd dat ieder kind het beste leert als het lekker in z'n vel zit en plezier heeft in het leren! Dit probeer ik te bereiken door onder andere te werken aan een veilige en positieve groepssfeer en door op zoek te gaan naar ieders passie en talent."
 
Juf
Kitty


Juffrouw Nathalie (Email: n.schreurs@spolt.nl) :
"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier." 
Juf
Nathalie

INFO VAN DE GROEPEN 7 IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.