Groep 6

Pagina van de groepen 6
 
Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2019-2020 een homogene groep 6 en een heterogene groep 6/7.
De groepen zitten in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen: 
 
 
Groep 6.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Joreth Rietjens.
 
Juffrouw Joreth (Email: j.rietjens@spolt.nl):
"Goed onderwijs begint voor mij bij het creëren van een prettige (werk)sfeer in de groep. Wanneer een kind zich veilig en gezien voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. Respect hebben voor elkaar en elkaar accepteren zoals je bent heb ik dan ook hoog in het vaandel staan. Daarnaast vind ik eigenaarschap belangrijk, kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces. Ook samenwerking stimuleer ik graag, we leren met veel plezier van en met elkaar! Als laatste vind ik een goed oudercontact prettig, samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van het kind."
 

Juf
Joreth
Groep 6/7.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Mike van Malssen.
 
Meester Mike (Email: m.vanmalssen@spolt.nl): 
"In het onderwijs dat ik aanbied vind ik het belangrijk dat de leerlingen samen kunnen werken, maar ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.  Ik wil leerlingen laten leren op een manier die hen motiveert. Dit door aan te sluiten bij de talenten en belevingswereld van de leerlingen. Door deze motivatie over te brengen, hoop ik dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken om naar school te komen en te willen leren. Dit alles dient te gebeuren in een veilige en sfeervolle leeromgeving. Hierbij vind ik het belangrijk dat er gekeken wordt naar de groep in zijn geheel, maar ook naar ieder kind als individu met zijn of haar kwaliteiten." 

Meester
Mike

INFO VAN DE GROEPEN 6 IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.