Ouderinfo nr. 24, 2020-2021

   
Haelen, Maandag, 5 juli 2021

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de regelmatig verschijnende Leer-Link met het laatste nieuws.
 
Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Het indelen van de groepen is altijd een proces waarin gezocht wordt naar de meest verantwoorde keuze voor de leerlingen en de school. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. We willen graag dat de kinderen in de groep zitten waar ze zich thuis voelen. We willen ook dat leerkrachten zich in hun groep op hun plaats voelen en dat ze er voldoende mogelijkheden vinden om de kinderen verder te kunnen ontwikkelen. Het indelen van de groepen gebeurt altijd in overleg met het hele team. Vervolgens wordt de indeling met verantwoording besproken in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft gisteren ingestemd met de groepsindeling voor komend schooljaar.
We hebben rekening te houden met de financiering en het leerlingenaantal in bepaalde groepen. Al eerder hebben we gecommuniceerd dat we door een dalend leerlingaantal een groep minder moeten maken. Bij de groepsindeling zijn we uitgegaan van elf groepen (dit heeft ook te maken met de bekostiging die we krijgen vanuit het ministerie). Alle mogelijkheden zijn besproken, deze uiteindelijke groepsindeling past het beste bij de kinderen van onze school. Na een zeer zorgvuldige afweging zijn we gekomen tot de volgende indeling.
 


De groepen 4-5 zullen een groot gedeelte van de ochtend uren onderwijs krijgen van 3 leerkrachten. De groep 8 zal een gedeelte van de week ondersteuning krijgen van de onderwijsassistent. We weten nog niet hoe de groepen er precies uit komen te zien, maar dit zijn de leerkrachten die de groepen gaan begeleiden:
 • Groepen 1-2 - juffrouw Marlie - juffrouw Jolyn en juffrouw Annie (vanaf mei extra groep juffrouw Nicole en juffrouw Veronique)
 • Groepen 2-3 - juffrouw Nathalie en juffrouw Lieke
 • Groepen 4-5 - juffrouw Sandra - juffrouw Joreth en meester Bas
 • Groepen 6-7 - juffrouw Daniëlle - juffrouw Ankie - meester Juri en meester Theo
 • Groep 8 - meester Mike een aantal dagen ondersteund door onderwijsassistente
 • Intern begeleider bovenbouw - juffrouw Jolanda
 • Intern begeleider onderbouw - juffrouw Veronique
 • Onderwijsassistenten - juffrouw Joanna en juffrouw Nina
 • Leerkracht bewegen - meester Maarten
 • Vanuit "Leudal Leeft - bewegingslessen" - juffrouw Matti (t/m december in de groepen 1-2)
 • 2 zij-instromers in opleiding: Juffrouw Anke de Hilster (twee dagen in groepen 1-2) - Juffrouw Kris Gommans (twee dagen in de groepen 2-3)
De verdeling van de kinderen in de huidige groepen 1 t/m 4 wordt gemaakt door de leerkrachten van de groepen in samenwerking met de intern begeleider.
Vervolgens wordt er als volgt doorgeschoven:
 


Wij zijn alweer een hele tijd druk bezig met de indeling van de groepen voor volgend schooljaar. Dit zullen wij wederom (zoals elk schooljaar) uiterst zorgvuldig doen. Hierbij wordt gelet op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en een evenwichtige verdeling over de groepen m.b.t. zorg. Wij doen dit aan de hand van de richtlijnen die we ieder jaar gebruiken. Dit geldt dit jaar voor de kinderen uit de groepen 1-4, de andere groepen zullen (met misschien een enkele uitzondering) doorschuiven.

Mochten er nog vragen zijn, horen wij het graag.

Team basisschool De Leerlingst.
 
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl