Ouderinfo nr. 09, 2020-2021

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 16 november 2020
 
Dag: Data om te onthouden:
   
   

Deze Leer-Link is een editie om u op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen op de Leerlingst.


REKENEN EN GROEPSDOORBREKEND WERKEN (3 t/m 8)
Margo Kampshof van het BCO (ondersteuningsdienst scholen) begeleidt ons team nog steeds in deze ontwikkeling. Tijdens de studiedagen en de evaluatiemomenten krijgen we van haar terug dat we prima stappen maken om steeds meer tegemoet te komen aan wat de leerlingen nodig hebben. Afgelopen week zijn twee collega's van een andere Spolt school komen kijken naar onze ontwikkeling. Zij waren erg enthousiast. 
Wat hebben we gedaan en wat merkt uw zoon/dochter ervan? 
  • We hebben ingestoken op de leerkrachtvaardigheden bij het vak rekenen. Hoe geef je een goede rekenles? Hoe krijgen we hiervoor 1 lijn door de hele school? De leerkrachten zijn hier met gerichte opdrachten mee aan de slag gegaan, wat ervoor gezorgd heeft dat iedere leerkracht nog beter weet welke elementen in een rekenles extra benadrukt moeten worden. De leerlingen merken dat er een duidelijke structuur zit in de instructie, dat deze kort is en dat wanneer ze de som niet begrijpen er verlengde instructie wordt gegeven. 
     
  • We hebben ingestoken op de leerlijnen van het vak rekenen. Rekenen heeft gedurende de jaren een aantal cruciale momenten (bijvoorbeeld de tafeltjes). Leerkrachten leren nog beter te analyseren.  Als kinderen bepaalde sommen niet kunnen maken, weten ze nog beter welke cruciale leermomenten er dan nog niet geautomatiseerd zijn. Het rekenmuurtje is hierbij leidend, wij zijn ook op weg om dit rekenmuurtje voor u inzichtelijk te gaan maken. Leerlingen merken dat ze gerichter bezig zijn met deze cruciale leermomenten en dat het automatiseren regelmatig herhaald wordt in de klas om dit te blijven onderhouden. Tevens merken ze dat ze beter ingeschaald worden op de leerlijn waar ze nu zitten.
  • In alle groepen wordt nu groepsdoorbrekend gewerkt en worden er effectieve instructies gegeven. Tevens coachen we leerlingen om de juiste keuzes te maken en meer eigenaarschap te nemen voor hun eigen ontwikkeling.  Leerlingen merken dat ze meer op hun eigen niveau en het niveau erop volgend aangesproken worden, waardoor de leerstof veel beter past bij het kind en daardoor de motivatie ook groeit. U zult natuurlijk begrijpen dat we dit niet voor ieder kind individueel kunnen doen.  
OMGAAN MET GEDRAG/PBS (1 t/m 8)
Zoals al eerder met u gecommuniceerd (Leer-Link 1 - 2 en 3) hebben we ingestoken op het verbeteren van het gedrag van onze leerlingen. Zoals u weet  willen wij gedrag graag inzichtelijk maken om de juiste interventies in te kunnen zetten zodat we nog meer gewenst gedrag zien. Tevens waren we op zoek naar een eenduidige manier bij de leerkrachten en vrijwilligers in het omgaan met gedrag op onze school.  We gebruiken op school al PBS en daar past het werken met "oeps-formulieren" ook in. We blijven het positieve gedrag bevorderen en extra benoemen, en we blijven leerlingen ook de kans geven om negatief gedrag om te buigen naar gedrag wat wij graag willen zien. Lukt het de leerling niet om het gedrag om te buigen, zal de leerling een oeps-formulier invullen. Op deze manier weet de leerling dat hij te ver is gegaan en dat wij graag willen dat hij zijn gedrag aanpast. Tevens houden wij bij met welk gedrag de leerling moeite heeft. Mocht dit gedrag vaker voorkomen, zullen we met u als ouder en de leerling aan de slag gaan om dit gedrag te veranderen. 
Met de werkgroep, bestaande uit leerkrachten van elke bouw, wordt maandelijks gekeken naar de resultaten. Hieruit halen we dan ook of we ergens binnen de organisatie extra interventies moeten toepassen. De afgelopen twee maanden leren ons dat de TSO zorgt voor de meeste uitdaging in het corrigeren van gedrag van leerlingen. Leerlingen krijgen hier te maken met vrijwilligers (de leerkrachten hebben volgens de CAO recht op een half uur pauze) en hier zoeken leerlingen de grenzen op. Leerkrachten bespreken het overblijven met de leerlingen en ook hier worden verwachtingen besproken. Deze verwachtingen zijn ook visueel gemaakt. In de klas heeft dit het gewenste effect. De uitdaging zit dan vooral in het buitenspel.

RAPPORTEN/PORTFOLIO (1 t/m 8)
Onze andere manier van werken heeft natuurlijk ook invloed op het rapport. Met de werkgroep portfolio zijn we in overleg om over te stappen naar een portfolio. Er zijn legio mogelijkheden,  de werkgroep is aan het zoeken naar het juiste format wat past bij onze manier van werken en onze visie. Zo ver zijn we echter nog niet. Dat betekent dat we voor nu voortborduren op het rapport zoals we deze vorig schooljaar in de corona tijd hebben meegegeven. 
Wordt zeker vervolgd.
 
VOORTGANG ONTWIKKELING / CITO TOETSEN (3 t/m 8)
Zoals al eerder gecommuniceerd hebben we een aantal cito toetsen bij de leerlingen afgenomen. Hierbij hebben we het advies van het kernteam van ons samenwerkingsverband gevolgd. Ook wij merken (dat is ook landelijk) dat onze leerlingen niet de resultaten hebben gehaald die passend zouden zijn als ze de normale ontwikkeling doorgemaakt hadden.  We hebben deze toetsen geanalyseerd en goed gekeken wat leerlingen nodig hebben in de komende periode. Hier houden we rekening mee in ons aanbod en extra interventies zijn al ingezet. In januari vindt het toetsingsmoment plaats zoals we deze ieder schooljaar uitvoeren. Ook hier zullen we weer analyseren waar leerlingen in hun ontwikkeling staan op dat moment.  

VOORTGANGSGESPREKKEN (1 t/m 7)
De oudergesprekken staan weer gepland. Deze zijn helaas weer anders dan wij ze graag zouden zien. Vanwege de corona maatregelen voeren we alle oudergesprekken digitaal. Uiterlijk volgende week woensdag krijgt u van de leerkracht via ISY de mogelijkheid geboden om u in te schrijven voor een oudergesprek. Groep 8 draait hier een andere cyclus in vanwege de eindgesprekken.


 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl