Ouderinfo nr. 08, 2019-2020

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 14 oktober 2019
 
Dag: Data om te onthouden:
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie.
Donderdag 24 oktober Informatieavond Eerste Heilige Communie.

EERSTE PERIODE IS AFGESLOTEN
We hebben afgelopen vrijdag de eerste periode van het schooljaar afgesloten. Deze periode heeft vooral in het teken gestaan van het maken van een fijne groep (Gouden Weken), de ontwikkeling van het Technisch lezen en het zoeken naar een nieuwe taalmethode.
 
We hebben over deze ontwikkelingen gesproken met een aantal kinderen (random geselecteerd) uit de groepen 5 t/m 8. Zij geven ons terug dat ze graag naar school komen (een enkeling geeft aan dat het thuis op de bank ook wel heel fijn is). Ze hebben allemaal een leuke groep en ze merken dat de juffrouw of meester hier energie in steekt. Ze begrijpen ook dat er soms wel eens iets gebeurt wat niet leuk is en dat er soms ruzie is. Ze vinden wel dat dit minder is geworden. Als er iets gebeurt pakken de meesters en juffen dit goed op. Wel merken ze dat er soms nog een verschil zit in de aanpak tussen de middag (overblijfmoeders) en hoe de meesters en juffen het doen. We hebben de kinderen verteld dat de overblijfmoeders ook een cursus aan het volgen zijn om het nog beter te kunnen doen. We hebben dit ook besproken met de overblijfmoeders.  
 
Technisch lezen vinden de kinderen een hele verbetering t.o.v. vorig schooljaar. De kinderen geven aan dat ze dan veel lezen en dat ze dit ook leuk vinden. Overal (vanaf groep 3) vindt dit in de "voor-koor-door"-vorm plaats. Vraagt u de kinderen maar eens wat dat betekent. Leest u thuis ook met uw kind? In de vorige edities kunt u dit nog een keer teruglezen. Het ontdekken van de juiste taalmethode vinden de kinderen wel fijn. Ze kunnen op deze manier verschillende manieren van werken uitproberen. Ze zijn het er nog niet over eens welke voor hen nu het fijnste is. Dit wordt vervolgd.   
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

FIETSEND NAAR SCHOOL
In de ouderraad is besproken en wij zien dit ook dagelijks dat door het weer ook de toestroom van auto's weer toeneemt. Dat is voor niemand een wenselijke situatie. Wij vragen u dan ook namens de leerkrachten, maar ook namens de ouderraad om uw kind met de fiets naar school te laten komen. Eenmaal in de buurt van school het volgende verzoek. Neem te allen tijde het fietspad achter de school! als u vanuit de Lingst komt neem dan het pad dat naast de speelplaats loopt. Alle fietsers/steppers komen door de poort aan de achterzijde de speelplaats op. Op deze manier voorkomen we dat fietsers tussen de rijdende auto's raken. Doe dit s.v.p. ook met kleuters of loop even over de stoep!!!
De fietsersbond zegt er het volgende over:
Hoe eerder een kind begint met fietsen, hoe groter de kans is dat hij of zij dat blijft doen tot op late leeftijd. De rit van huis naar de basisschool is ideaal om goed te oefenen met het fietsen en de omgang met het verkeer. Dit traject kan een positieve motivatie bieden om alle korte afstanden lekker met de fiets af te leggen. De kinderen zijn onze ambassadeurs omdat zij fietsen fantastisch vinden!
De Fietsersbond ziet in het fietsen naar school 5 belangrijke kernwaarden, die de bouwstenen zijn van onze campagne. Fietsen naar school is namelijk:
  • LEUK je ziet en beleeft veel onderweg;
  • GEZOND je beweegt lekker buiten;
  • SLIM je presteert beter op school;
  • DUURZAAM je helpt mee aan een beter milieu;
  • LEERZAAM je leert veilig fietsen in het verkeer.
Behalve dat fietsen leuk, slim, gezond, duurzaam en leerzaam is, zijn er nog veel meer voordelen van het fietsen naar school. Wij geven hier een indicatie, maar probeer zelf maar eens te verzinnen welke voordelen er nog meer zijn, want die ontdek je wel als je op je trouwe stalen ros richting school rijdt!
  1. Een halfuur fietsen, wat voor de meeste kinderen zeer normaal is (2 keer een kwartier op een dag) zorgt ervoor dat je lichaam de calorieën van 1 groot Magnumijsje of Cornetto verbrandt!
  2. Door elke week minstens 1 keer vaker de fiets naar school te pakken, vergroot je je uithoudingsvermogen met bijna een kwart!
  3. De combinatie van buitenlucht en beweging doet de circulatie van het bloed in je huid toenemen en voert gifstoffen sneller af. Hierdoor zie je er beter uit en word je minder snel ziek!
  4. Als je 20 tot 30 minuten per dag fietst, kan je 's avonds twee keer zo snel in slaap vallen. Goed voor de kids en fijn voor de ouders!
  5. Tot 3 uur na het fietsen functioneren je hersenen beter dan daarvoor. Zo word je van fietsen dus slimmer!
AFSCHEID NEMEN KLEUTERS
Wij willen u (nog) een keer op de hoogte brengen van onze afspraak om niet met uw kleuter mee te lopen op de speelplaats. In tegenstelling tot de peuterspeelzaal nemen de meeste ouders afscheid bij de poort. Voor een enkele kleuter is het gewenst dat de ouder nog meeloopt. We hebben gemerkt dat veel ouders dit zijn blijven doen. Er ontstaat daardoor een situatie die onoverzichtelijk is voor de kinderen en voor de leerkrachten. Om die reden vragen we alle ouders om bij de poort afscheid te nemen. U kunt vervolgens bij het hekwerk aan de lange zijde plaatsnemen. Op die manier kan uw zoon/dochter u toch nog even zien of met u kletsen. Bedankt voor uw medewerking.

ONTRUIMINGSOEFENING
Op maandag 30-09-2019 heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden. We zijn trots op het resultaat. De ontruiming verliep vlot en rustig. De school was in recordtijd geheel ontruimd en gecontroleerd (ruim onder de 4 minuten). Hoera had iets meer werk vanwege de baby's. Zij waren er binnen 5,5 minuut uit en hadden ook zij de ruimtes gecontroleerd. We hebben op dit moment een prima bezetting BHV-ers, maar we gaan kijken dat we er nog iets meer bij krijgen, zodat ook tijdens ziekte of afwezigheid het aantal BHV-ers gegarandeerd is.

IN DE KOMENDE 2 WEKEN ZIJN JARIG:
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
12
12
14
14
16
17
17
19
21
22
25
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
1/2B
6/7
1/2B
3B
5B
5A
6
7
6/7
5A
6
Stan Bertjens
Eva Helwegen
Thies Houtappels
Dean van den Elzen
Janneke Nellen
Evi Theunissen
Freek Niessen
Lars Teluij
Tijn Rooswinkel
Jesley Merten
Josie Verstappen
5
10
4
6
8
8
9
10
10
9
9
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl